Du er her:

HMS-kurs for ledere 15. november

Dette er et skreddersydd kurs i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) for medlemmer i NHO Service og NHO Handel.

Bilde av kirsti
Advokat Kirsti Stokland gir deg en konkret og bransjerelevant opplæring i HMS for ledere

Praktisk informasjon

Tid: Onsdag 15. nov. 2017 kl. 10:00 - 14:00

Arrangør: NHO Service

Sted: Næringslivets Hus, Møterom Triangelet

Påmeldingsfrist onsdag 8. november 2017
 

PÅMELDING

Målet med HMS-kurset er å gi deltagerne grunnleggende kjennskap til regelverket, samt skape større forståelse for hvorfor og hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i bedriften. Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring i HMS for virksomhetens øverste leder.

Målgrupper:
Virksomhetens øverste leder og andre som ønsker et overordnet innblikk i HMS-arbeidet. Kurset egner seg også som oppfriskning for deg som har tatt kurset tidligere.

Tema:   
God lederpraksis         
Roller og oppgaver i HMS arbeidet         
Hva sier lovverket?         
Det systematiske HMS arbeidet         
Sykefraværsoppfølging

PÅMELDING

 

HMS er lovpålagt

Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger alle arbeidsgivere å gjennomgå opplæring i HMS.

Hvorfor HMS?

POSTADRESSE
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 80 60
Epost: firmapost@nhohandel.no
© NHO Handel 2018