Du er her:

NHO Service og Handel er vedtatt!

Den nye organisasjonen har en lang forlovelse bak seg og tirsdagens generalforsamling svarte som forventet ja til ekteskapet. Dermed er organisasjonen NHO Service og Handel en realitet!

bryllupsbilde

 

Generalforsamlingen til NHO Service vedtok 17.10. det siste vedtaket i sammenslåingsprosessen mellom NHO Service og NHO Handel.

NHO Service og Handel er nå den nest største landsforeningen i NHO, og representerer mer enn 85 000 årsverk, 8 bransjer og 50 ansatte.

Organisasjonen har gitt seg selv frem til 1.1.18 med å ordne alle praktiske formaliteter i saken, men navnet lanseres svært raskt og de ansatte er allerede samlokalisert. Organisasjonen starter dermed allerede i dag å fungere som ett!

Vi gratulerer medlemmene og oss selv, og takker direktør Bjørn Næss, som forhandlet frem resultatet. Med dette har NHO et enda mer slagkraftig alternativ for handel og service!

 

 

 

 

 

 

 

POSTADRESSE
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 80 60
Epost: firmapost@nhohandel.no
© NHO Handel 2018