Du er her:

Plastposen skaper miljøfond

Regjeringen og næringslivsorganisasjonene Dagligvarehandelens Miljøforum, NHO Handel og Virke er nå enige om at norsk næringsliv kan oppfylle EUs «posedirektiv» gjennom Handelens Miljøfond, i stedet for at det innføres en statlig avgift på bæreposene. I praksis betyr dette at det legges på 50 øre per plastpose, som uavkortet går til miljøtiltak, herunder tiltak som bidrar til å redusere plastposebruken.

asdf
Klima- og Miljøvernminister Vidar Helgesen, direktør i NHO Handel Bjørn Næss og Kaia Østbye Andersen i Rema 1000

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-miljofond-presenteres/id2573302/- Helgesen har tatt et modig valg når han støtter initiativet! Dette er en veldig gledelig nyhet for miljøet, og for de mange som skal bidra gjennom å kjøpe færre plastposer eller betale et bidrag for den plastposen de kjøper! Nå håper vi alle grener av handelen støtter opp! Det sier Bjørn Næss (drektør) og Merethe Sunde (næringspolitisk direktør) i NHO Handel.

Det er et bredt næringsliv, gjennom dagligvarehandel og faghandel som står bak Handelens Miljøfond, som også vil bidra med støtte til oppryddingstiltak og relevante forsknings- og utviklingsinitiativer. Også Norsk Industri støtter initiativet fra varehandelen. Handelens Miljøfond vil sannsynligvis bli organisert som en forening åpen for virksomheter som befatter seg med plastposer. Midlene vil bli hentet inn via vederlagssystemet til Grønt Punkt Norge, som også henter inn gjenvinningsvederlag. Det er til slutt forbruker som vil betale dette miljøvederlaget, da de 50 ørene vil bli lagt på utsalgsprisen.
 

EUs «plastposedirektiv»

EUs krav i henhold til «plastposedirektivet» er enten et fastsatt reduksjonsmål, eller at det tas betalt for alle plastposer over disk. Norge velger nå at det tas betalt, noe som er fornuftig siden plastposer utgjør en viktig del av avfallshåndteringen i Norge. Gjennom Handelens Miljøfond vil næringslivet aktivt jobbe for å redusere bruken av plastposer i Norge blant annet gjennom prisøkning, informasjonstiltak og alternativer til plastposer.
 

Opprydding av plastforsøpling

Gjennom Handelens Miljøfond vil det bli gitt støtte til miljøorganisasjoner, foreninger og andre non-profittaktører, som jobber mot forsøpling og for opprydding, både landbasert og marint, nasjonalt og internasjonalt.

 

Forskning og utvikling

Utdannings- og forskningsinstitusjoner kan søke støtte til relevante prosjekter hos Handelens Miljøfond. Dette kan være prosjekter som for eksempel bidrar til økt bruk av gjenvunnet plast, avfallsforbygging, kompetanseutvikling, mer effektive plastgjenvinningsprosesser og utnyttelse av marin plastforsøpling.

Varehandelen har sammen med Grønt Punkt Norge jobbet med dette forslaget. Handelens Miljøfond skal være et bidrag til et krafttak for miljøet og demonstrerer at norsk næringsliv er villige til å strekke seg lang for å få til kostnadseffektive løsninger som gir miljøeffekt. Arbeidet med å få organisasjon på plass starter umiddelbart, og det legges opp til at fondet skal være operativt 1. januar 2018.

 

Se også Klima- og Miljødepartementets sider:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-miljofond-presenteres/id2573302/

 

 

 

POSTADRESSE
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 80 60
Epost: firmapost@nhohandel.no
© NHO Handel 2018