Du er her:

Skaperevne - konferanse 9. juni

Har du tenkt over hvor mange næringer som har utspring i Kunst- og håndverksfaget? Og hva håndverket har å si for skaperevnen i fremtidens Norge?

hk

 

I samarbeid med Utdanningsforbundet inviterer NHO Handel, Abelia, NHO Mat og Drikke, Norsk Industri, NHO, Yrkesfag 2020, Norges Husflidsforbund og Oslo Håndverk- og Industriforening til en utdannings- og næringspolitisk konferanse som setter kunst- og håndverksfaget på dagsorden.

Tid: 9. juni kl 9 - 13
Sted: Næringslivets hus, Majorstuen

http://files.clickdimensions.com/nhono-atfel/files/meldpaany.png

Det er bred politisk enighet om å styrke kunst- og håndverksfagene gjennom hele grunnopplæringen. Skolen og næringslivet må bidra til dette sammen. På konferansen vil vi synliggjøre og diskutere betydningen av fagene i forhold til utvikling av skolen, samfunnet og næringslivet. 

Program

Velkommen!

Vertskap for dagen er Utdanningsforbundets leder Steffen Hamdal og NHO-direktør Kristin Skogen Lund


 

 

 

 

 

 

 

1. Innledning: Betydningen av kunst- og håndverksfagene for fremtidens Norge

Lillian Olsen, daglig leder Hallogen

 

Lillian Olsen er grunnlegger og daglig leder av design- og konsulentbyrået Halogen. Hun har mer enn 20 års erfaring fra ledelse og rådgivning knyttet til design og endring i både privat og offentlig sektor.

2. Om satsingen på kreativ næring

 

 

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) forteller hvorfor satsing på håndverk og den kreative næringen er viktig for fremtidens næringsliv.

 

 

 

3. Temasamtaler: Betydningen av dagens politikkutforming for fremtidens utdanning og næringsliv

Innleder: Kjersti Kleven. Kleven satt i Ludvigsen-utvalget om fremtidens skole. Hun kommer fra Kleven-familien, Kleven Verft, hvor hun er styreleder. Hun er tidligere styreleder i Norsk Industri.

 

 

 

 

Panel:

Kristin Skogen Lund, direktør NHO

Steffen Handal, leder Utdanningsforbundet

Magnus Thue, statssekretær for kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

 

 

 

 

4. Samfunn og arbeidsliv for kommende generasjoner

Innleder: Dag Oppen Berntsen, spesialrådgiver i avdeling for næringslivsmobelisering i Forskningsrådet

 

 

 

 

Panel:
 Espen Lynghaug er spesialrådgiver for utdanning og kompetansepolitikk i NHO Mat og Drikke med særlig ansvar for grunnskolesatsningen i Yrkesfag 2020. Han er også styreleder i Oslo Håndverks- og Industriforening.

Elisabeth Stray Pedersen overtok Stray Pedersens produksjonsbedrift Lillund i 2015, og har siden produsert to merkevarer, ESP og Lillunn.

 

 

Per Foss er direktør i Patentstyret . Han jobber spesielt med saker av politisk karakter, samt industrielle rettigheters betydning for næringsliv og innovasjon

En representant fra Nammo Raufoss vil også stille (Mer informasjon kommer)

 

5. Utdanning av fremtidens arbeidstaker og samfunnsborgere

Innleder:

Liv Merete Nilsen er professor ved Institutt for estetiske fag, Fakultet for teknologi, kunst og design på Høgskolen i Oslo og Akershus, hvor hun underviser kommende lærere i fagdidaktikk for design, kunst og håndverk.

Panel:

Ann-Hege Lorvik Waterhouse er førstelektor i forming, kunst og håndverk og PhD-stipendiat ved Høgskolen i Sørøst-Norge hvor hun er tilknyttet forskningsgruppa Embodied making and learning (EMAL)

Arne O Wallbye er allmennlærer ved Søndre Land ungdomsskole. Han jobber spesielt med arbeidslivsfag, og kunst- og håndverk

Eva Lutnes er postdoktor i forskergruppa Design Literacy ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og lektor ved Ener ungdomsskole der hun underviser i kunst og håndverk, arbeidslivsfag og levende kulturarv.

 

 

 

Design- og Merkevaresjef i Abelia, Gisle Mariani Mardal, tar deg gjennom dagen og møtet med en rekke spennende representanter fra politikk, skole og næringsliv.

 

En særlig takk til som medsponsor av arrangementet!

 

 

 

POSTADRESSE
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 80 60
Epost: firmapost@nhohandel.no
© NHO Handel 2017