Du er her:

Statsbudsjettet 2018

Ingen endring i taxfribeløpet på netthandel. Det er den skuffende konklusjonen etter gjennomlesing av budsjettet. 40 millioner gis som tiltak til yrkesfagene, men ikke til høyere lærlingetilskudd.

bilde fra off sider

 

 

Den viktigste saken for NHO Handel vedrører taxfribeløpet på netthandel. At regjeringen ikke fjerner eller setter beløpet tilbake igjen er ikke overraskende, så lenge økningen ble fremmet av Frp i forrige regjering. Dermed blir dette en viktig kamp gjennom høsten der mulighetene for å vinne frem absolutt er tilstede. Vi vet fra før at både Krf, Venstre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker å fjerne taxfribeløpet. 

​Yrkesfag

Regjeringen foreslår totalt 40 mill. kroner til en rekke tiltak for yrkesfagene, noe vi er svært fornøyd med, mener Bjørn Næss, direktør i NHO Handel.
Budsjettforslaget legger til rette for innføring av en lektor 2-ordning for yrkesfagene og å gi flere yrkesfaglærere anledning til å få faglig oppdatering gjennom hospitering i arbeidslivet. I tillegg foreslår regjeringen blant annet å styrke den desentraliserte yrkesfaglærerutdanningen, samt å bidra med midler til gjennomføring av yrkesfagenes år og oppfølging av samfunnskontrakten for flere læreplasser. Regjeringen vil sørge for at voksne med svak kompetanse får identifisert sine kompetansebehov, og får tilgang til tilbud som møter disse behovene. Karriereveiledning er viktig for å bidra til omstilling, for å unngå feilvalg og frafall, og for å utnytte ressursene i samfunnet bedre. Regjeringen foreslår 25 mill. kroner i 2018 til å utvikle en digital karriereveiledningstjeneste. Regjeringen foreslår 31,6mill. kroner til 638 nye studieplasser innenfor fagskoleutdanning for å dekke fremtidige kompetansebehov. Videre foreslår regjeringen 28,8 mill. kroner til 500 nye studieplasser i IKT. Dette medfører at de 500 IKT-studieplassene som ble finansiert med ett kull i statsbudsjettet for 2017, kan trappes opp til totalt 2000 studieplasser.
​Se også NHOs kommentar om yrkesfag

For videre kommentarer vises til NHOs nettsider

 

 

 

 

POSTADRESSE
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 80 60
Epost: firmapost@nhohandel.no
© NHO Handel 2018