Du er her:

Høring - om krav til ikke-automatiske vekter

NHO Handel støtter forslaget om å endre gyldighetsperiode for godkjenning av ikke-automatiske vekter innenfor dagligvarebransjen fra tre til fire år.

 NHO Handel vil imidlertid fremheve at det å øke gyldighetsperioden fra tre til fire år, ikke – på noen måte – kan legge føringer for eventuelle fremtidige tiltak som måtte foreslåes.

Les hele høringssvaret her

 

POSTADRESSE
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 80 60
Epost: firmapost@nhohandel.no
© NHO Handel 2017