Du er her:

Høring - Parkeringsloven

NHO støtter ikke forslaget om lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering.

Forslaget går for langt i sin inngripen i privat eiendom. NHO mener at forslaget vil bidra til oppbygging av byråkrati både forut for implenmenteringen av pålegget og i forbindels med håndhevelsen av loven. Restriktive tiltak i transportsektoren bør ikke innføres uten at dette inngår i en helhetlig tiltakspakke. Et tilstrekkelig utbygd kollektivtilbud er en forutsetning for å oppnå målet om redusert bilbruk og økt kollektivbruk. Vi tror ikke at tiltaktet er treffsikkert eller effektivt for å oppnå det overordnede målet.

Les hele høringsbrevet her

POSTADRESSE
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 80 60
Epost: firmapost@nhohandel.no
© NHO Handel 2017